Yapılan Araştırmalara Göre, İş Yerlerinde Kullanılan Biyometrik Doğrulama Talebi Artıyor

ABD’de tüketiciler, biyometrik doğrulama seçeneklerini kullanarak hesaplarına giriş yapıyorlar. Bu işlemi daha da geliştirerek, işyerlerinde kullanmayı planlıyorlar. Ankete katılan kişilerin %70 kısmı bu talebe pozitif yanıt verdi. %35 kısmı ise hız açısından önemi bildirdi. %31’lik kısım güvenlik konusunda daha iyi olduğunu söyledi. %33 civarındaki ankete katılım yapan kişiler şifreleri hatırlama gereksinimini ortadan kaldıracağı için tercih ettiklerini söylediler.

Ankete katılım yapanların büyük kısmı, gelişen teknolojiye olan ilgilerini belirttiler. Her yaş grubunun biyometrik doğrulama ile ilgili farklı görüşleri oldu. Yüzde 46 kısmı 35 yaşın altında olmakla beraber hıza önem verdiklerini açıkladılar. Yüzde 44 bölümü oluşturan 35-55 yaş arasındaki kişiler, şifreleri hatırlama mecburiyetinin kalmamasını desteklediler. Yüzde 30 kısmı oluşturan 55 yaş üstü kişiler ise güvenliğe önem verdiklerini belirttiler. Yapılan tercihlerin yaş ile bağlantılı olduğu ve ankette görüldüğü üzere biyometrik sistemler büyük önem taşıyorlar.

Anketlerin gösterdiği sonuçlara bakıldığında biyometrik sistemlerin genellikle geçiş kontrol anlamında kullanıldığı ve aynı zamanda finans uygulamalarında kullanıma açıldığı görülmekte; banka uygulamaları ve ATM sistemleri bunlara dahildir.

Yukarıda sayılan kategorilere ek olarak verebileceğimiz örnekler arasında; sağlık sektörü ve seyahat gelmektedir.

Ankete yanıt veren kişilerin biyometrik doğrulamayı kişisel cihazlarında kullandığı ve cep telefonlarının en sık kullanılan aygıt olduğu saptanmıştır. Yüzde 63 kullanıcı kısmı parmak izi doğrulamayı, yüz tanıma, ses tanıma ve klasik şifrelere tercih ettikleri görülmektedir. Yüzde 50 kısım en güvenli yöntemin bu olduğunu ve güvenlik konusunda birinci önceliğin biyometrik teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması gerektiği belirtildi.

Katılımcıların büyük kısmı cihazlarını açmak için biyometrik teknolojiye yer veriyor aynı zamanda geçiş kontrol mantığıyla çalışan binaların girişleri ve odalara geçişlerde veya diğer uygulamalarda erişim sağlarken, finans, ödeme, firma ağı, seyahat ve sağlık gibi yerlerde aktif olarak kullanmaktadır.

Mobil cihazların yenilikçi olarak gelişimi ve ışık hızında yükselişini baz aldığımızda biyometrik teknolojilerin tüketicilere karşı adaptasyonunda büyük kolaylıklar sağladığı da görülüyor.

Biyometrik doğrulama daha çok yaygınlaştığı için, kurumsal yapıdaki firmalar hızlı, güvenilir ve eşi benzeri olmayan deneyim kattığını düşünerek çalışan personellerine uyarlamayı, iş ağına girişlerde ve mobil uygulamalarda kullanıma açmayı tercih etmektedir.